Op deze pagina staat onze privacy verklaring. Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op.

compuniversity

Privacy Verklaring

Hier vind je de privacyverklaring van CompUniversity. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door CompUniversity.
Gecontroleerd door: Frank ten Voorde | 0620365573
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden  verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Frank ten Voorde, CompUniversity

 1         Inleiding

Je leest op dit moment de privacyverklaring van CompUniversity. CompUniversity is een opleidingsbureau dat zich richt op het trainen en begeleiden van medewerkers van bedrijven en organisaties op het gebied van Microsoft Office- en Adobeproducten.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door CompUniversity verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door CompUniversity, neem dan gerust contact op!

info@CompUniversity.nl | 06 20365573
Kerkstraat 48 | Giesbeek | 6987 AD
Btw. Nr. NL 162377538 B01 | KvK 09125451

2         Doel opslaan gegevens

CompUniversity is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Frank ten Voorde Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door CompUniversity. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1         Het versturen van nieuwsbrieven.

CompUniversity stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van CompUniversity. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. Ook kan jij je hebben aangemeld door deze gegevens in een evaluatie mee te sturen.

2.2         Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met CompUniversity via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

2.3         Commercie

De website van CompUniversity verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

2.4         Intakegegevens

Tijdens de intake van een training worden jouw naam en email gevraagd. Deze worden gebruikt voor terugkoppeling van de intake, en na de analyse van de intake verwijderd. Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door CompUniversity, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

3         Ontvangers

3.1         Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@compUniversity.nl.

3.2         Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met CompUniversity via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3.3         Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. De gegevens die CompUniversity ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

4        Opslag van gegevens

4.1     Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

4.2         Universal IT

De e-mail van CompUniversity wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Universal IT.

4.3         VIMEXX

De website en back-ups van de website worden gehost bij VIMEXX. Gegevens die jij achterlaat op de website van CompUniversity zijn op de servers van VIMEXX opgeslagen.

4.4         Intake Formdesk

De gegevens die jij invoegt tijdens een intake staan bi op de server bij Formdesk. Jouw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door CompUniversity of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar CompUniversity. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

5         Ontvangers

5.1         Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij CompUniversity vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met CompUniversity. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

5.2         Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door CompUniversity. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

5.3         Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij CompUniversity opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient CompUniversity al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6         Jouw rechten

6.1         Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij CompUniversity vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

6.2         Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat CompUniversity niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6.3         Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat CompUniversity jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@CompUniversity.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto,de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Het streven is om binnen een week te reageren. Er worden van jouw persoonsgegevens geen

6.4         Beveiliging

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van CompUniversity prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van CompUniversity ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

CompUniversity verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belangen en kwalisteitsbelang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van CompUniversity via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan CompUniversity de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met CompUniversity met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

7         Plichten

CompUniversity behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer CompUniversity dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van CompUniversity te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.