VBA Tip: “Gebruiker informeren over de uitgevoerde stappen”

VBA Tip “Gebruiker informeren over de uitgevoerde stappen” Deze VBA tip gaat over het feit dat de statusbalk kan informatie weergeven over de stappen die de gebruiker maakt. Hieronder staat

Share